Wczytywanie...
Patronat honorowy
Patronat medialny

Publikacje – ogólna informacja dla Autorów

Język konferencji
Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Dotyczy to zarówno streszczeń, pełnych artykułów, jak i wygłaszanych referatów.

Streszczenia
Angielskojęzyczne streszczenia zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (w ramach opłaty konferencyjnej).

Artykuły
Artykuły zaakceptowane przez Komitet Naukowy i Redakcyjny BalCon2018 zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych MATEC Web of Conferences (15 pkt. Wg MNiSW), które są indeksowane w bazie Scopus i Web of Science w trybie open access.

Opłata za każdy pełen tekst wynosi 350 zł + VAT (ok. 430 zł) / 82 EUR + VAT (ok. 100 EUR).

Każdy uczestnik może być autorem maksymalnie dwóch publikacji, przy czym każda z nich musi zostać zaprezentowana na konferencji. Zalecane jest, aby referat wygłaszany był przez studenta lub doktoranta. Pierwszym autorem publikacji musi być student / doktorant w dowolnym współautorstwie.