Wczytywanie...

Sponsorzy

II Konferencja Studentów i Doktorantów BalCon2018

organizowana przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie
Politechniki Gdańskiej
Patronat honorowy
Patronat medialny

Patroni

Patronat honorowy
Patronat medialny

Strona główna

Konferencja

20
Start
23
Koniec
4
Miesiąc
2018
Rok

Lokalizacja

Prom Stena Line,
Port: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 60,
81-156 Gdynia, Polska

Tematyka

• Konstrukcje drewniane
• Konstrukcje metalowe
• Konstrukcje żelbetowe
• Geotechnika
• Technologia i zarządzanie w budownictwie

Idea

Konferencja skierowana jest do studentów i doktorantów (osób, które nie uzyskały jeszcze tytułu doktora).

ORGANIZATOR