Wczytywanie...
Patronat honorowy
Patronat medialny

Ważne informacje!

UWAGA 1
Nie ma możliwości zgłoszenia referatu bez uiszczenia opłaty konferencyjnej, która obejmuje m.in. koszt wynajęcia sali konferencyjnej na promie oraz catering.

Opłata za publikację w wysokości 350 zł netto pokrywa tylko faktyczne koszty związane z artykułem (proces recenzji, publikacja w czasopiśmie MATEC Web of Conferences). Jednocześnie przypominamy, że WARUNKIEM KONIECZNYM publikacji jest wygłoszenie referatu podczas konferencji!

UWAGA 2
Przypominamy, że proces rejestracji jest dwuetapowy:
I ETAP – rejestracja na konferencję poprzez formularz dostępny tutaj oraz przesłanie streszczenia zgodnie z wytycznymi: tutaj – do 15.01.2018

II ETAP – rejestracja online publikacji w systemie SAGA (pod tym linkiem) – do 31.01.2018
W celu uzyskania formatki oraz informacji o dopuszczalnej objętości publikacji należy zarejestrować się w systemie SAGA. Po zalogowaniu informacje te zostaną wysłane na wskazany adres e-mail.

 

Balcon 2018 – Zaproszenie

Drodzy Koledzy oraz Przyjaciele,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Studentów i Doktorantów – BalCon 2018 organizowanej przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ponownie będzie to „ruchoma” konferencja, wyjątek w praktyce organizacyjnej, która odbędzie się w kwietniu 2018 na promie StenaLine.

Konferencja ta skierowana jest w szczególności do studentów pierwszego i drugiego stopnia, a także słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo. Jej tematyka ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, geotechnika oraz technologia i organizacja budownictwa.

Czekamy na Was w kwietniu 2018 roku w Gdyni na pokładzie promu StenaLine.

Z poważaniem,

Elżbieta Urbańska-Galewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Emilia Miszewska-Urbańska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego