Wczytywanie...
Patronat honorowy
Patronat medialny

Balcon 2018 – Zaproszenie

Drodzy Koledzy oraz Przyjaciele,

uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Studentów i Doktorantów – BalCon 2018 organizowanej przez Katedrę Konstrukcji Metalowych i Zarządzania w Budownictwie Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Ponownie będzie to „ruchoma” konferencja, wyjątek w praktyce organizacyjnej, która odbędzie się w kwietniu 2018 na promie StenaLine.

Konferencja ta skierowana jest w szczególności do studentów pierwszego i drugiego stopnia, a także słuchaczy studiów doktoranckich, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Budownictwo. Jej tematyka ma na celu rozpropagowanie wyników badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy ludzi rozpoczynających karierę naukową w specjalnościach: budownictwo drewniane, konstrukcje stalowe, konstrukcje żelbetowe, geotechnika oraz technologia i organizacja budownictwa.

Czekamy na Was w kwietniu 2018 roku w Gdyni na pokładzie promu StenaLine.

Z poważaniem,

Elżbieta Urbańska-Galewska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Emilia Miszewska-Urbańska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego